2016-06-28 13:44
 Oceń wpis
   

Jedną z najważniejszych wielkości fizycznych, mających wpływ na przebieg wielu procesów technologicznych, jest temperatura. W niektórych przypadkach pożądane są jej wysokie wartości, w innych niedopuszczalne jest przekroczenie określonego, niskiego pułapu. Stąd też rynek bogaty jest w urządzenia służące do pomiaru temperatury, które przeznaczone są do stosowania w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych i magazynowych itp.

Tam, gdzie konieczna jest stała kontrola temperatury, stosowane są regulatory, natomiast w pozostałych przypadkach wystarcza dokonanie okresowych pomiarów przy pomocy czujników.

Czujnikom takim stawiane są bardzo różne wymagania. Jednym z nich jest na pewno szeroki zakres pomiarowy (wiele procesów zachodzi w bardzo wysokich temperaturach, sięgających kilkuset stopni), a jednocześnie wysoka czułość i krótki czas reakcji, co umożliwia mierzenie temperatur szybkozmiennych. Kolejna pożądana cecha to odporność na wstrząsy, wibracje, a także inne czynniki mechaniczne. W wielu przypadkach zachodzi konieczność pomiaru temperatury w miejscu ciasnym i/lub bardzo trudno dostępnym i wtedy potrzebny jest czujnik o małych rozmiarach, dużej elastyczności i długim przewodzie. Czujniki powinny być także szczelne i odporne na działanie substancji chemicznych, a także korozję, zatem ich obudowę często wykonuje się z nierdzewnej stali kwasoodpornej.

Przemysłowe czujniki temperatury mogą posiadać jeden z dwóch rodzajów termoelementów pomiarowych, termorezystancyjnyy lub termoelektryczny.

Czujniki stosowane są do pomiaru temperatury cieczy i gazów w rurociągach i zbiornikach, a także temperatury maszyn, urządzeń oraz ich elementów. Są one także ważnym elementem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Więcej informacji tutaj: czujniki temperatury